RODINNÝ DŮM V ŘÍČANECH

Podlouhlá parcela na okraji Říčan u Prahy o výměře 875 m2 je z jedné strany ohraničena protihlukovou stěnou, přiléhající k železničnímu koridoru. Z východní strany přiléhá příjezdová komunikace, zbylé strany jsou definovány stávajícími pozemky s typickými rekreačními chatami. Pozemek je nicméně určen k zástavbě rodinným domem.
Při zachování odstupových vzdáleností od železnice i sousedů bylo potřeba navrhnout rodinný dům o třech bytových jednotkách a celkové čisté podlahové ploše něco málo přes 150 m2. Omezený rozpočet počítá s pasivní technologií, CLT panely a demolicí stávající chaty na pozemku.
Funkční dispoziční řešení dělí objekt na severní obslužnou a jižní pobytovou část. Přízemí obsahuje dvě garsonky se samostatnými vstupy, vstupní a technickou část hlavního bytu a větší obývací pokoj s kuchyní. V podkroví se nachází ložnice, pracovna a koupelna hlavního bytu.
Tvar střechy a její přesahy vychází z typických tvarů chalup, zároveň poskytují stínění jižní fasády a chrání terasu před deštěm. U hlavní ložnice vzniká vykonzolovaný balkon. Materiály jsou nenápadné a přírodní - v exteriéru opálené dřevo, v interiéru pohledové CLT panely, nábytek koresponduje s tmavou fasádou.

Foto Radek Úlehla
Realizace 3AE

Foto-Videogalerie

CHATA ZA PRAHOU

Rekonstruovaná chata v Posázaví musela zůstat na stejném půdorysu. Z původního objektu zbyla pouze kamenná podezdívka, vrchní stavba plná azbestu je nahrazena sloupkovou dřevostavbou. Nepravidelný tvar vznikl "seříznutím" hřebene pro minimalizaci výšky objektu. Nevelké patro na spaní je tak zvrchu ukončeno dvojicí plochých světlíků, přes které je možné před spaním pozorovat noční oblohu. V přízemí je jeden nedělený prostor s obývací, jídelní a kuchyňskou částí. Zvlášť je pouze malá koupelna. Přesah střechy nad jižní fasádou tvoří polokrytou terasu, kterou bude možné plně uzavřít posuvnými okenicemi. Interiér je obložen světlou borovou překližkou s výraznou kresbou, fasáda i střecha je z tmavého profilovaného plechu.

Foto-Videogalerie

RODINNÝ DŮM VE STŘEDNÍCH ČECHÁCH

JEDNODUCHÝ RODINNÝ DŮM DO VESNICKÉHO PROSTŘEDÍ.
FOTO: 3AE

Foto-Videogalerie

RODINNÝ DŮM U JIČÍNA

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

POZEMEK LEŽÍ NA VÝCHODNÍM OKRAJI MALÉ OBCE SEVERNĚ OD JIČÍNA. ÚZEMNÍ PLÁN ZDE POVOLUJE STAVBU RODINNÉHO DOMU SE SEDLOVOU STŘECHOU A OBYTNÝM PODKROVÍM.
HLAVNÍ OBYTNÝ OBJEKT DOPLŇUJE GARÁŽ S PLOCHOU STŘECHOU. VJEZD NA POZEMEK A NÁSLEDNĚ DO GARÁŽE JE ZE SEVERNÍ HRANICE. NÁVRH POČÍTÁ S PONECHÁNÍM ČÁSTI POZEMKU ZA PLOTEM, PRO ZAJIŠTĚNÍ LOGICKÉHO VSTUPU A VJEZDU.
PŘEDMĚTNÝ RODINNÝ DŮM JE PRVNÍ V ŘADĚ, ZAKLÁDÁ TEDY STAVEBNÍ ČÁRU. NA DOPORUČENÍ OBECNÍHO ÚŘADU JE ŠTÍTOVÁ STĚNA NAVRŽENA 5 METRŮ OD BLIŽŠÍ SEVERNÍ HRANICE POZEMKU.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

RODINNÝ DŮM JE ORIENTOVÁN ŠTÍTOVOU STĚNOU DO ULICE A HŘEBEN JEHO SEDLOVÉ STŘECHY SE SKLONEM 45° VEDE S MÍRNOU ODCHYLKOU VE SMĚRU SEVER - JIH.
MEZI ZÁPADNÍ FASÁDOU DOMU A PŘÍZEMNÍ HMOTOU GARÁŽE VZNIKÁ KRYTÝ PRŮCHOD K HLAVNÍMU VSTUPU DO DOMU. NA OPAČNÉ STRANĚ DOMU TVOŘÍ PŘESAH STŘECHY KRYTÍ VÝCHODNÍ TERASY.
HLAVNÍ OBYTNÝ PROSTOR S KUCHYNÍ JE ORIENTOVÁN NA VÝCHODNÍ VÝHLED A ŠTÍTEM NA JIH. V NEJATRAKTIVNĚJŠÍM JIHOVÝCHODNÍM ROHU JE TERASA ROZŠÍŘENA PRO POHODLNÉ UMÍSTĚNÍ VENKOVNÍHO NÁBYTKU. DÍKY TOMU BUDE V TÉTO ČÁSTI TERASY I ZÁPADNÍ SLUNCE. DODATEČNÉ STÍNĚNÍ A OCHRANA PŘED DEŠŤEM ZDE MŮŽE BÝT ŘEŠENA JEDNODUŠE POUŽITÍM STÍNÍCÍ PLACHTY.
Z OBÝVACÍHO PROSTORU A VEDLEJŠÍHO PRACOVNÍHO POKOJE VEDOU NA TERASU VELKOFORMÁTOVÁ FRANCOUZSKÁ OKNA S FIXNÍMI ČÁSTMI. URČITOU MÍRU STÍNĚNÍ POSKYTNE SAMOTNÝ, TÉMĚŘ 1,5 METRU HLUBOKÝ, PŘESAH STŘECHY. BUDE ZDE ALE VHODNÉ, A NA JIŽNÍM ŠTÍTU NUTNÉ, POUŽITÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ NEBO ROLET.
V PODKROVÍ JE U JIŽNÍHO ŠTÍTU NAVRŽENA LOŽNICE RODIČŮ, U SEVERNÍHO ŠTÍTU DĚTSKÝ POKOJ, KTERÝ BUDE MOŽNÉ JEDNODUŠE ROZDĚLIT LEHKOU PŘÍČKOU NA DVA MALÉ.
VE ZBYTKU DOMU JE ODPOVÍDAJÍCÍ ZÁZEMÍ, TECHNICKÁ MÍSTNOST V PŘÍZEMÍ JE DOSTATEČNĚ VELIKÁ, ABY BYLO MOŽNÉ JI VYUŽÍT I JAKO KOUPELNU.

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

NA RODINNÉM DOMĚ JE NAVRŽENA PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA ZE SMRKOVÝCH PRKEN A KRYCÍCH LIŠT. FASÁDA BUDE OPATŘENA SVĚTLOU LAZUROU. GARÁŽ JE NAVRŽENA SE SVĚTLE ŠEDOU OMÍTKOU.
OKNA BUDOU PODLE FINANČNÍCH MOŽNOSTÍ HLINÍKOVÁ, DŘEVOHLINÍKOVÁ NEBO DŘEVĚNÁ S ŠEDÝM NÁTĚREM.
VNITŘNÍ POVRCHY JSOU Z ČÁSTI DEFINOVÁNY POUŽITÍM KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU Z CLT PANELŮ. OSTATNÍ POVRCHY STĚN BUDOU BÍLE VYMALOVANÝ SÁDROKARTON. PODLAHY JSOU UVAŽOVÁNY Z ŠEDÉHO NEBO BÉŽOVÉHO MARMOLEA.

TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ

JE UVAŽVÁNO TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH - VODA V KOMBINACI S TEPLOVODNÍM PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM A REKUPERACÍ. VENKOVNÍ JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA BUDE UMÍSTĚNA U SEVEROZÁPADNÍHO ROHU GARÁŽE. NA PLOCHÉ STŘEŠE GARÁŽE MŮŽE BÝT UMÍSTNĚNA FOTOVOLTAIKA.

 

REKONSTRUKCE VILY NA VINOHRADECH

Foto z dronu Dita Havránková

Foto-Videogalerie

DVOUGENERAČNÍ DŮM

REKONSTRUKCE ATRIOVÉHO DOMU ZE 70. LET

ATRIOVÝ RODINNÝ DŮM BYL NAVRŽEN ARCHITEKTY LADISLAVEM KONOPKOU A ALOISEM HLOUŠKEM. PROJEKT VZNIKAL OD ROKU 1969 A STAVBA, KTERÁ PROBÍHALA SVÉPOMOCÍ MAJITELI JEDNOTLIVÝCH DOMŮ, BYLA DOKONČENA V ROCE 1975.

ZADÁNÍM JE ZMĚNA VNITŘNÍ DISPOZICE PRO UŽÍVÁNÍ ČTYŘČLENNOU RODINNOU, ZVĚTŠENÍ LOŽNIC A REKONSTRUKCE VŠECH OBVODOVÝCH VODOROVNÝCH A SVISLÝCH KONSTRUKCÍ TAK, ABY SPLŇOVALY SOUČASNÉ NÁROKY NA PROSTUP TEPLA.

OBJEKT NENÍ PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝ ANI NELEŽÍ V CHRÁNĚNÉM ÚZEMÍ ČI PAMÁTKOVÉM OCHRANNÉM PÁSMU. CÍLEM REKONSTRUKCE JE ZACHOVÁNÍ DUCHA 70. LET V KONTEXTU SOUDOBÉ JEDNODUCHOSTI A PRAKTIČNOSTI. CÍLEM NENÍ TVORBA „RETRO“ SKANZENU A DŮSLEDNÁ OBNOVA ČI POUŽITÍ DOBOVÝCH STAVEBNÍCH PRVKŮ A NÁBYTKU.

NÁVRH VYZDVIHUJE HLAVNÍ PŘEDNOSTI PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ. VNĚJŠÍ VÝRAZ ZŮSTANE DO VELKÉ MÍRY ZACHOVÁN, BUDE ALE ZAZDĚNO JEDNO OKNO DO ATRIA Z DŮVODU ZMĚNY VNITŘNÍ DISPOZICE A ZVĚTŠENÍ POKOJŮ. OSTATNÍ OKNA ZŮSTANOU VE SVÝCH POZICÍCH A BUDE JIM VYBOURÁN PARAPET. HLAVNÍ OKNO DO OBÝVÁKU BUDE VYMĚNĚNO ZA POSUVNÝ HS PORTÁL. V MÍSTĚ DNEŠNÍ LODŽIE DOJDE K ROZŠÍŘENÍ OBYTNÉ PLOCHY A UMÍSTĚNÍ HLAVNÍ LOŽNICE S VLASTNÍ KOUPELNOU. VŠECHNA OSTATNÍ OKNA A VSTUPNÍ DVEŘE BUDOU VYMĚNĚNY ZA NOVÉ DŘEVĚNÉ, OPATŘENÉ BEZBARVÝM LAKEM, STEJNĚ JAKO NOVÁ BOROVICOVÁ PRKNA NA FASÁDÁCH (ATIKÁCH).
FASÁDY BUDOU KONTAKTNĚ ZATEPLENY A OPATŘENY HRUBOU BÍLOU OMÍTKOU. POD DVĚMA OKNY SMĚREM DO SPOLEČNÉHO DVORA BUDOU, STEJNĚ JAKO V PŮVODNÍM STAVU, POHLEDOVÉ CIHLY. BUĎ BUDOU ZNOVU POUŽITY STÁVAJÍCÍ NEBO NOVÉ.

DŮM Z KONOPNÉHO BETONU

RODINNÝ DŮM S TRADIČNÍ FORMOU A NEKONVENČNÍM INTERIÉREM. DISPOZICE JE VYČIŠTĚNÁ O VŠECHNY "ZBYTEČNOSTI" JAKO ZÁDVEŘÍ A CHODBY. TOČITÉ SCHODY DOLE ROZDĚLUJÍ OBÝVACÍ PROSTOR NA RŮZNÉ ZÓNY, NAHOŘE DÁVAJÍ VZNIKNOUT OBLÉ GEOMETRII STĚN.
OBVODOVÉ STĚNY JSOU Z MONOLITICKÉHO KONOPNÉHO BETONU BEZ VNĚJŠÍ OMÍTKY. CHRÁNÍ HO VELKÉ PŘESAHY STŘECHY. DŮM NEMÁ SLOŽITÉ TECHNOLOGIE, JE DIFUZNĚ OTEVŘENÝ A VYTÁPĚNÝ KRBEM S VÝMĚNÍKEM A ROZVODY DO RADIÁTORŮ.

BYTOVÝ DŮM 4 DVORY - PUEBLO

Pueblo je výraz používaný k označení společenství původních i současných amerických indiánů na jihozápadě USA. První španělští průzkumníci tímto slovem nazvali jejich města, vystavěná na nepřístupných místech, například na vysokých strmých stolových horách. Tato sídla sestávala z mnoha několika­patrových budov z kamene, vepřovic a dalšího místního materiálu, obklopujících otevřené náměstí.1

1) In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-12-06]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pueblo

Navrhujeme městský blok tvořený samostatnými domy, které mezi sebou vymezují vnitrobloky. Směrem do ulice naplňujeme maximální objem stanovený v urbanistické studii. Směrem do vnitrobloku se objem snažíme maximálně členit a pomocí uskakování hmot a rozdrobení domů dosahujeme zmenšení měřítka a vytváříme tak přirozenější a plynulejší přechod mezi předzahrádkami a domem. Toto řešení podporuje interakci mezi obyvateli a sociální kontrolu nad prostorem vnitrobloku a vytváří pozvolný přechod od veřejného k soukromému přes poloveřejné dvorky. První etapa vymezuje blok směrem k hlavní ulici a vytváří vlastní samostatný vnitroblok.

Vizualizace: Avocado Fresh

Foto-Videogalerie

DŮM 3

JEDNODUCHÝ PŘÍZEMNÍ DŮM S NOSNOU KONSTRUKCÍ Z CLT PANELŮ. TY SE PROJEVUJÍ ZEVNITŘ NA OBVODOVÝCH STĚNÁCH, ZBYLÉ KONSTRUKCE JSOU BÍLÉ. VÝZNAM A ÚČEL MÍSTNOSTI SOUVISÍ S PŘÍTOMNOSTÍ / ABSENCÍ PODHLEDU. PO JIŽNÍ STRANĚ PROCHÁZÍ DLOUHÁ TERASA, NA KTEROU JE PŘÍSTUP ZE VŠECH LOŽNIC A OBÝVACÍHO POKOJE. DVOUMETROVÝ PŘESAH STŘECHY POSKYTUJE DOSTATEČNOU OCHRANU PŘED DEŠTĚM, V LETNÍM OBDOBÍ PŘED SLUNCEM.
OBÝVACÍ POKOJ A LOŽNICE RODIČŮ JSOU PŘISVĚTLENY STŘEŠNÍMI OKNY NA SEVERNÍ STRANĚ. DISPOZICE KROMĚ NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH MÍSTNOSTÍ OBSAHUJE VSTUPNÍ HALU, TECHNICKOU MÍSTNOST, PRACOVNU, ODDĚLENÉ WC, KOUPELNU DĚTÍ A KOUPELNU RODIČŮ.

Foto-Videogalerie

DŮM 4

MAXIMÁLNĚ EKONOMICKÝ, JEDNODUCHÝ A PROSTOROVĚ VYUŽITELNÝ DŮM S KONSTRUKCÍ Z CLT PANELŮ. NA MINIMÁLNÍ ZASTAVĚNÉ PLOŠE JE VŠE, CO MŮŽE ČTYŘČLENNÁ RODINA POTŘEBOVAT. MÍSTNOSTI V PODKROVÍ JSOU NAVRŽENY TAK, ABY DO NICH ŠLY UMÍSTIT KLASICKÉ SKŘÍNĚ, NENÍ TEDY NUTNÉ POUŽITÍ ZKOSENÝCH ÚLOŽNÝCH PROSTOR NA MÍRU.
NIC NECHYBÍ A NIC NENÍ NAVÍC. JEDNODUCHOST NÁVRHU UMOCŇUJÍ FASÁDY S MINIMEM NEZBYTNÝCH OTVORŮ, OPLÁŠTĚNÉ ODOLNÝMI CEMENTOTŘÍSKOVÝMI DESKAMI.
VARIANTNĚ JE MOŽNÉ ODSTRANIT SPRCHOVÝ KOUT VE SPODNÍ KOUPELNĚ, ZKOMBINOVAT JI S TECHNICKOU MÍSTNOSTÍ A V PŘÍZEMÍ ZÍSKAT JEŠTĚ JEDNU MALOU LOŽNICI.

Foto-Videogalerie

REKONSTRUKCE STODOLY NA VYSOČINĚ

ZÁMĚREM STAVEBNÍKA JE CELKOVÁ REKONSTRUKCE STARÉ STODOLY NA REKREAČNÍ OBJEKT S MOŽNOSTÍ UBYTOVÁNÍ ŠIRŠÍ RODINY A UMÍSTĚNÍ ROZSÁHLÉ SBÍRKY KNIH.
OBJEKT SVÝM UMÍSTĚNÍM ROZDĚLUJE POZEMEK NA DVĚ ČÁSTI, NAVZÁJEM PROPOJENÉ POUZE SKRZ INTERIÉR. UVNITŘ STODOLY JE V SOUČASNOSTI VYBUDOVÁNO NĚKOLIK POKOJŮ SE ZÁZEMÍM, KTERÉ UMOŽŇUJÍ NEKOMFORTNÍ CELOROČNÍ UŽÍVÁNÍ. TECHNICKÝ STAV INTERIÉRU OBJEKTU JE ŠPATNÝ, S PROJEVUJÍCÍ SE VLHKOSTÍ U PAT STĚN. V NEDÁVNÉ MINULOSTI BYLA OPRAVENA STŘECHA A ZAJIŠTĚN PŮVODNÍ KROV.  JEHO STATIKA, STEJNĚ JAKO STATIKA SVISLÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ, SE NEZDÁ NARUŠENA.
NÁVRH POČÍTÁ S VYBOURÁNÍM VEŠKERÝCH VNITŘNÍCH NENOSNÝCH KONSTRUKCÍ, VČETNĚ STROPŮ NAD 1NP. VEŠKERÉ PRVKY KROVU BUDOU ZACHOVÁNY. NEDOJDE TAK K OHROŽENÍ STATIKY DOMU.
PROPOJENÍ OBOU ZAHRAD BUDE V NAVRHOVANÉM STAVU PROBÍHAT SKRZ DŮM, ŠIROKÝM PRŮCHODEM, KTERÝ PRIMÁRNĚ NEBUDE VYTÁPĚN. NA TENTO PRŮCHOD BUDE Z JEDNÉ STRANY NAVAZOVAT TŘÍPATROVÁ ČÁST S LOŽNICEMI, Z DRUHÉ STRANY VELKÁ OBYTNÁ MÍSTNOST S KUCHYNÍ. OBĚ ZMÍNĚNÉ ČÁSTI JSOU ŘEŠENY JAKO „DŮM V DOMĚ“. BUDOU ZREALIZOVÁNY NOVÉ VNITŘNÍ SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE, KTERÉ BUDOU ODDĚLENY PROVĚTRÁVANOU MEZEROU OD PŮVODNÍHO ZDIVA. TYTO NOVÉ VNITŘNÍ OBVODOVÉ STĚNY BUDOU NAPOJENY NA NOVĚ REALIZOVANÝ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ.
POČÍTÁ SE S NOVÝMI, NA PŮVODNÍM OBJEKTU NEZÁVISLÝMI ZÁKLADY A NOVOU ZÁKLADOVOU DESKOU.
VE DRUHÉM NADZEMNÍM PODLAŽÍ BUDOU REALIZOVÁNY DVĚ KNIHOVNY, PŘÍSTUPNÉ PO OCHOZECH. JEDNA KNIHOVNA BUDE VE VYTÁPĚNÉ ČÁSTI NAD OBYTNOU MÍSTNOSTÍ, DRUHÁ NAD NEVYTÁPĚNÝM PRŮCHODEM.
DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ NÁVRHU VYCHÁZÍ Z PŮVODNÍCH, ČI HISTORICKY POZMĚNĚNÝCH FASÁD. CÍLEM JE VYUŽÍT PŮVODNÍ (V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH ZAZDĚNÁ) OKNA V CO NEJVĚTŠÍ MÍŘE. TOMU SE PŘIZPŮSOBUJÍ I KONSTRUKČNÍ VÝŠKY PODLAŽÍ. NÁVRH SE VYHÝBÁ NUTNOSTI ODSTRANĚNÍ JAKÝCHKOLIV PŮVODNÍCH PRVKŮ KROVU. POUZE NA JEDNOM MÍSTĚ BUDE PODEPŘEN DLOUHÝ PODPŮRNÝ TRÁM. VŠUDE JINDE ALE BUDE MOŽNÝ POHYB BEZ NUTNOSTI DALŠÍCH ÚPRAV KROVU.
DÍKY VYUŽITÍ PŮVODNÍCH OKEN BUDOU FASÁDY ZMĚNĚNY POUZE MINIMÁLNĚ, OVŠEM SE DVĚMA VÝRAZNÝMI NOVÝMI OTVORY NA SEVEROZÁPADNÍ A JIHOVÝCHODNÍ STRANĚ. DALŠÍ ZMĚNA OPROTI STÁVAJÍCÍMU STAVU BUDE PŘIDÁNÍ STŘEŠNÍCH OKEN.
UVNITŘ BUDE JASNĚ PATRNÝ ROZDÍL MEZI PŮVODNÍMI A NOVĚ REALIZOVANÝMI KONSTRUKCEMI - Z PŮVODNÍCH STĚN BUDOU ODSTRANĚNY OMÍTKY, NOVÉ BUDOU OMÍTNUTY A BÍLE VYMALOVÁNY.

Foto-Videogalerie

RODINNÝ DŮM S VÝHLEDEM NA JEŠTĚD

Zadáním pro návrh dřevozstavby z CLT panelů bylo především splnění požadavků CHKO Jizerské hory. Přísná regulace určuje proporce objektu, použité materiály i maximální souvislou plochu prosklení.
Nicméně i do takto regulovaného prostředí se podařilo navrhnout objekt, který vychází z tradičního pojetí horských chalup a zároveň není skanzenem lidové architektury. Štítové stěny jsou na pohled kompaktní a bez přesahů, díky zkosením na fasádě ale vzniká krytá terasa s výhledem na Ještěd a údolí vesnice. Na druhé straně je na stejném principu postavené kryté závětří před hlavním vstupem.
Jednoduchá dispozice obsahuje velký obývák s kuchyní, v podkroví tři ložnice, v přízemí navíc malou pracovnu. To vše na ploše 120m2.
Severně od hlavního objektu je navržena garáž s dílnou, jejíž tvar, rozměry a usazení také vycházejí z tradice Jizerských hor.

Foto-Videogalerie

DŮM NA ÚZKÉ PARCELE

NÁVRH VÝZNAMNĚ OVLIVNILA LÁNOVÁ PARCELACE OBCE S VINAŘSKOU TRADICÍ. PODLOUHLÝ POZEMEK SE MÍRNĚ SVAŽUJE K JIHU A UMOŽŇUJE DÁLE VÝHLED NA VINICE. PŘÁNÍM KLIENTA BYLO MAXIMALIZOVAT VÝHLED JAK NA JIH, TAK NA SEVER, DO KLIDNÉ ZAHRADY - STARÉHO SADU.
VŠECHNY POKOJE MĚLY BÝT ORIENTOVÁNY NA JIH, COŽ SE V KOMBINACI S POŽADAVKEM ÚZEMNÍHO PLÁNU NA 1NP + PODKROVÍ UKÁZALO JAKO NELEHKÝ ÚKOL. PŘÍZEMÍ JE ROZDĚLENO NA DVĚ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ, COŽ UMOŽŇUJE PŘÍMÝ VSTUP NA ZAHRADU NA JIŽNÍ I SEVERNÍ STRANĚ. V PODKROVÍ JSOU DVA DĚTSKÉ POKOJE A MALÁ KOUPELNA.
DŮM JE MOŽNO REALIZOVAT SAMOSTATNĚ A ČASEM DOSTAVĚT MALOU GARÁŽ VE SVAHU, NA JEJÍŽ STŘECHU BUDE MOŽNO ROZŠÍŘIT ZAHRADU A NEPŘIJÍT TAK O SLUNNOU ČÁST POZEMKU.

Foto-Videogalerie

RD TUKLATY

Foto-Videogalerie

RODINNÝ DŮM V NOVOHRADSKÝCH HORÁCH

Novostavba rodinného domu maximálně těží z výhledů a jižní orientace téměř ideálního pozemku. Tradiční tvar domu využívá 1,5 metru dlouhého přesahu střechny nad jižní fasádou ke stínění a zastřešení terasy, nad částí severní fasády vzniká kryté zádveří, prodloužené do krytého stání pro dvě auta. Ve stejné šíři na krytá stání navazuje dílna, která je zapuštěna do stávajícího svahu a je kryta zelenou střechou.
Přízemí domu slouží pro bydlení, podkroví je určeno k práci. Všechny obytné místnosti jsou orientovány přímo na jih a je z nich možné vyjít přímo na terasu. Obývák s kuchyní je otevřen do krovu, schody nahoře ústí do galerie s neformálním posezením.
Pro přepracovaného majitele je v podkroví navržena terasa s výhledem na Novohradské hory. Tento výhled je možné pozorovat odkudkoliv z domu díky kompletně prosklené jižní fasádě.

Foto-Videogalerie

DŮM 1

Typový projekt byl navržen tak, aby zapadl do jakéhokoliv českého vesnického prostředí. Vše je minimalizováno do co nejjednodušší formy a dispozice.

Foto-Videogalerie